Numer 6/2015 - Pharmaceutical Representative
Jesteś tutaj: Strona główna Numer 6/2015

Numer 6/2015 (grudzień-styczeń)

Tematy wydania
Studium Przedstawicieli Firm Farmaceutycznych 2015
Studium Przedstawicieli Firm Farmaceutycznych 2015
Nowe technologie wsparciem w dotarciu do odbiorców promocji

Od dłuższego czasu obserwuje się rosnące zainteresowanie branży farmaceutycznej aptekami, jako źródłem potencjalnego wzrostu sprzedaży. Jest to związane w dużej mierze ze zmianami w otoczeniu prawnym. Pomimo tego, lekarze pozostają najważniejszą grupą docelową wszystkich segmentów rynku. Co więcej, producenci leków wkładają coraz więcej energii w zwiększanie efektywności działań promocyjnych skierowanych do lekarzy oraz poszukują coraz to nowych możliwości wyróżnienia się na rynku i uzyskania przewagi konkurencyjnej. Jednym z kierunków rozwoju jest wykorzystanie nowych technologii w poprawie efektywności i dotarcia do odbiorców promocji.
Zmianolubność czy zmianooporność? Wybór należy do Ciebie
Zmianolubność czy zmianooporność? Wybór należy do Ciebie
Zawsze gdy kończy się jeden rok, a zaczyna drugi towarzyszą mi ambiwalentne uczucia. Z jednej strony – przyjemne podniecenie i ciekawość tego, co się wydarzy w przyszłości, z drugiej – niepewność, czasem obawy i lęk. Interesujące jest, że ta dwubiegunowość spowodowana jest tym samym czynnikiem – ZMIANĄ. Zmianą, która – jak mówił Heraklit z Efezu – jest jedyną stałą rzeczą w naszym życiu. I wiem, że nadchodzący rok nie będzie od niej wolny.
Emigo Retail. przyszłość w sprzedaży i komunikacji B2B
Emigo Retail. przyszłość w sprzedaży i komunikacji B2B
Skuteczna sprzedaż w B2B wymaga dzisiaj wielokanałowego oddziaływania na odbiorców. Ponad 90% przedsiębiorców uważa, że rozwój biznesu możliwy jest tylko z wykorzystaniem nowych, cyfrowych kanałów dotarcia do klientów B2B (Internet Retailing, B2B Research Report, Maj 2014).
Medycyny precyzyjnej marsz w stronę rynku: Współpraca dla Sukcesu
Medycyny precyzyjnej marsz w stronę rynku: Współpraca dla Sukcesu
Przy ostatniej fali zatwierdzeń terapii celowanych oraz większej liczbie terapii determinowanych biomarkerami na horyzoncie, właściwa komercjalizacja produktów biofarmaceutycznych (Rx) w połączeniu z diagnostyką towarzyszącą (DT) może stanowić wyróżnik konkurencyjności. Wskazujemy na cztery strategie skutecznego zarządzania rozwojem, wprowadzeniem na rynek i komercjalizacją w partnerstwie Rx-DT.
Efektywność i innowacje w sektorze farmaceutyczno-medycznym
Efektywność i innowacje w sektorze farmaceutyczno-medycznym
Dane OECD wskazują, że Polacy pracują niemalże najdłużej w Europie, jednocześnie wykazując niską produktywność i efektywność działań. Jednak obserwacje HRK pracy specjalistów i menedżerów wskazują, że jest to grupa zawodowa bardzo ambitna i umiejąca skutecznie realizować cele stawiane przez organizację.
Zza Biurka i z Pola. Kiedy błyszczą gwiazdy.
Zza Biurka i z Pola. Kiedy błyszczą gwiazdy.
Każdy z nas, kto kiedykolwiek miał do czynienia z marketingiem lub sprzedażą jakiegokolwiek produktu, musiał się zetknąć ze stwierdzeniem „Koncentracji na potrzebach klienta”. Mówiąc w skrócie musimy te potrzeby odkryć, następnie dopasować do nich nasze działania promocyjne i oczekiwać na pozytywne rezultaty w postaci przepisanych recept lub też rekomendacji wykupienia w aptece preparatów bez recepty.
Sztuka Osiągania Rezultatów - sprzedaż, szkolenia i wdrożenia 2016
Sztuka Osiągania Rezultatów - sprzedaż, szkolenia i wdrożenia 2016
Przełom roku, zwłaszcza w farmacji, to z jednej strony środek sezonu, z drugiej zaś jak zawsze ostatnie przymiarki do nowego budżetu. W tym roku rynek wrócił na ścieżkę wzrostu i ma szansę utrzymać trend w następnych latach. Niezależnie od bieżących prognoz, podstawowy cel większości organizacji biznesowych, także w farmacji, pozostaje od początku właściwie niezmienny i jest nim zwiększenie sprzedaży oraz szeroko rozumiana poprawa jej efektywności. Metodologie rozwoju sprzedaży i ich dopasowanie do zmieniającego się otoczenia ewoluują z czasem, przenosząc się w różne obszary i nowe media, jednak u swoich podstaw nadal funkcjonują jako podstawowe zasady doboru optymalnej ścieżki działania. Zasadne są więc pytania, jakie elementy wpływają na wzrost sprzedaży? Jakie parametry trzeba wziąć pod uwagę, aby osiągać zamierzone cele? Czy szeroko rozumiane szkolenia powodują spodziewany wzrost efektów?
To co mierzysz zostanie wykonane
To co mierzysz zostanie wykonane
Bardzo częstym słowem używanym w przemyśle farmaceutycznym jest słowo „wyniki”. Wiele osób, menedżerów i przedstawicieli medycznych prowadzi dyskusje i głęboko wierzy w KPI (Key Performance Indicators). Brakuje jednak definicji słowa „wyniki” a wyraz ten wykorzystywany jest bardzo niechlujnie i niezgrabnie. Wyniki mogą być czymś pomiędzy wkładem i rezultatem. Pomimo braku jasnej definicji, wskaźniki KPI wywierają silny wpływ na całą firmę:
1. KPI wpływają na egzekucję strategii
2. KPI są podstawą dla wyliczania premii
3. KPI wpływają na nawyki ludzi
4. KPI wpływają na stan umysłu
Czy warto iść na świąteczną imprezę w firmie?
Czy warto iść na świąteczną imprezę w firmie?
Im bliżej końca roku, tym większa presja na wspólne, przynajmniej półprywatne spotkania wszystkich pracowników. Spotkania organizowane jednak przez pracodawcę i przez niego opłacane, więc pomimo świątecznego nastroju, w dużej mierze formalne. Stąd też zapewne znaczna część pracowników traktuje je jak zło konieczne, a część jest wręcz wrogo nastawiona do tego typu eventów. Czy warto w nich uczestniczyć? Czy warto je organizować? Czego po nich oczekiwać? To ogólne pytania, na które staraliśmy się znaleźć odpowiedź w badaniu przeprowadzonym w lutym/marcu 2015 r, czyli w okresie poświątecznym. W tym artykule pozwoliliśmy sobie na skomentowanie wyników tych badań.
Myśl Globalnie, Działaj Lokalnie
Myśl Globalnie, Działaj Lokalnie
Najskuteczniejsze sposoby sprawienia, aby globalne kampanie marki działały na całym świecie

W świecie globalnego marketingu funkcjonuje pewien paradoks. Żyjemy w czasach, kiedy oczekuje się, że przekaz może zostać rozproszony natychmiast niezależnie od wielkich różnic czasowych, językowych lub geograficznych. Obecnie jesteśmy połączeni bardziej niż kiedykolwiek w historii, ale nadal nie stanowimy zunifikowanego świata. Istnieją ogromne różnice pomiędzy tym, co nas motywuje, co nas inspiruje i co prowadzi naszą markę w stronę sukcesu, w zależności od kontynentu i kultury. Ale nadal myślimy o „globalizacji” tak, jakby nasza kampania marketingowa była możliwa do realizacji na zasadzie analogii, z naszymi lekarzami i pacjentami na całym świecie.
Market Access odkryty na nowo
Market Access odkryty na nowo
Najważniejsze kroki we wdrażaniu modelu „patient access” przyszłości

Kiedy Baxalta Inc. została odłączona od firmy Baxter w lipcu 2015 r, firma zyskała niepowtarzalną szansę zaprojektowania i zbudowania od początku kompetencji market access niezbędnych do odnoszenia sukcesów jako niezależny, warty 6 miliardów USD biznes. Baxalta wybiegła 5 lat do przodu w poszukiwaniu tego, co według niej stanie się trendem w branży. Zdefiniowała wartości z perspektywy decyzji mających wpływ na market access i określiła kompetencje niezbędne firmie, przygotowując w ten sposób nową organizację i role tak, by osiągnąć ostateczne cele – zaopatrzyć pacjentów w leki, których potrzebują po akceptowalnej cenie.
Import docelowy - wyższa konieczność sprowadzania leków
Import docelowy - wyższa konieczność sprowadzania leków
Oferta leków w Polsce jest bardzo bogata. Pomimo tego, zdarzają się sytuacje, w których dla ratowania życia lub zdrowia człowieka, konieczne jest sprowadzenie leku z zagranicy. W takim wypadku uruchamiana jest procedura importu docelowego. Gdy pacjent potrzebuje leku niedopuszczonego w Polsce do obrotu (nie posiada aktualnego świadectwa rejestracji potwierdzającego pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydawanego przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych), albo który nie jest już produkowany – możliwe jest sprowadzenie go z innego kraju na indywidualne zapotrzebowanie.
Indeks firm
Reklama
Reklama
Reklama