Numer 6/2017 - Pharmaceutical Representative
Jesteś tutaj: Strona główna Numer 6/2017

Numer 6/2017 (grudzień - styczeń)

Tematy wydania
Czy można zjeść ciastko i mieć ciastko? Czy samodzielne zarządzenie dystrybucją na rynku farmaceutycznym to mission imposible?
Czy można zjeść ciastko i mieć ciastko? Czy samodzielne zarządzenie dystrybucją na rynku farmaceutycznym to mission imposible?
O dystrybucji bezpośredniej (DTP) i całkiem nowym spojrzeniu na poprawienie dostępności i ceny produktów dla pacjentów oraz marży dla producentów rozmawiamy z Ireneuszem Pankiewiczem, General Managerem w Pharma Distribution Group (PDG).
Oczami lekarza praktyka. Na zgłaszane przez Pana dolegliwości przepisuję Panu cyfrowe tabletki oraz aplikację na telefon...
Oczami lekarza praktyka. Na zgłaszane przez Pana dolegliwości przepisuję Panu cyfrowe tabletki oraz aplikację na telefon...
Jeszcze niedawno idea „cyfrowych tabletek” była traktowana jako odległa przyszłość. A tu proszę, amerykańska agencja FDA 13. listopada zaakceptowała system o wdzięcznej nazwie „Abilify MyCite”.
Ocena działań promocyjnych. Jak budować najlepsze zespoły?
Ocena działań promocyjnych. Jak budować najlepsze zespoły?
Czego Komisje Oceny Działań Promocyjnych potrzebują, aby funkcjonować na najwyższym poziomie i unikać kosztownych pomyłek?

Większość firm farmaceutycznych posiada interdyscyplinarne zespoły zbierające się regularnie w celu omówienia i oceny materiałów promocyjnych. Tę zasadniczą rolę w firmach farmaceutycznych pełnią Komisje Oceny Działań Promocyjnych (KODP). Dokonują przeglądu i analizują wszelkie formy reklamy i promocji pod kątem rzetelności, zgodności i realizmu, a także pod kątem zgodności z prawem i wymogami poszczególnych agencji regulacyjnych.
Pokolenie XYX. Jak pracować z najmłodszym pokoleniem w firmach?
Pokolenie XYX. Jak pracować z najmłodszym pokoleniem w firmach?
W poprzednim artykule pisaliśmy o różnicach między pokoleniami BB, X, Y i Z. Kiedy konsultowaliśmy ten aspekt z naszymi klientami, wielu z nich wróciło do nas z pytaniem – jak pracować na co dzień z najmłodszym pokoleniem? Na co zwracać uwagę? Jak zacząć dostosowywać się do tego, co wraz z nowym pokoleniem właśnie wchodzi do firm? Rynek pracy zmienia się bardzo szybko. Za 5-10 lat Igreki będą stanowiły większość na rynku pracy (nawet do 75%), a rozmowy rekrutacyjne zostaną przez nie zdominowane dużo szybciej. Oczywiście w tym czasie sukcesywnie pojawiać się już będą także Zety. Jak zatem rozpocząć przygotowania firmy do zmieniającego się otoczenia? Uwzględnić zachowania, oczekiwania i trendy, które obecnie są już widoczne na rynku. Odpowiedź tylko pozornie wydaje się prosta.
Przyzwyczajenie jest drugą naturą. Jak odzyskać wadzę nad nawykami?
Przyzwyczajenie jest drugą naturą. Jak odzyskać wadzę nad nawykami?
Przejście starego roku w nowy to zawsze dobry czas na podsumowania, wyciąganie wniosków, a także na mocne postanowienia i plany na przyszłość. A może to także właściwy moment na rozstanie się ze starymi, złymi nawykami?
Role, dole i niedole menedżera - Monitorowanie
Role, dole i niedole menedżera - Monitorowanie
W ostatnim numerze zajęliśmy się trudną umiejętnością menadżerską, jaką jest delegowanie. A co tym razem? W pewnej firmie postanowiono sformalizować działania Przedstawicieli i wprowadzić na nadchodzący rok Indywidualne Biznes Plany. Przygotowania do wdrożenia całego projektu trwały kilka miesięcy. Finalnie Przedstawiciele razem ze swoimi przełożonymi przygotowali wiele aktywności i akcji, które miały przynieść efekt zgodny z oczekiwaniami. Odbyły się szczegółowe prezentacje przed Zarządem, z rozpisanymi działaniami, budżetami i celami. W wakacje, przy okazji spotkań półrocznych, w skali 5 stopniowej – gdzie 1-brak, a 5-bardzo dobrze – każdy wystawiał ocenę ich realizacji. Bez wchodzenia w szczegóły, większość wystawiła ocenę w przedziale od 4 do 5. Pod koniec roku, niestety przy niezrealizowanym budżecie rocznym po 11 miesiącach, przyszedł czas na podsumowanie Biznes Planów. I wtedy zaczęła się jazda, bo po pierwsze, trzeba było znaleźć pierwotne założenia z początku roku, a po drugie szczegółowo przeanalizować efektywność założonych działań.
Przeszkody podczas prezentacji. Zmora każdego mówcy
Przeszkody podczas prezentacji. Zmora każdego mówcy
Błędy podczas prezentacji są wynikiem tego, co robisz. Przeszkody są wynikiem czegoś, czego bezpośrednio możesz nie kontrolować. Przeszkodą w twojej prezentacji może być dosłownie wszystko. Od nadmiernego hałasu do trzęsienia ziemi.
Zza biurka i z pola. Z gwiazd na Ziemię
Zza biurka i z pola. Z gwiazd na Ziemię
Każde szkolenie, każdy wykład pozostanie tylko szkoleniem lub wykładem, czy też zapomnianym, krótkim epizodem, jeśli nie zostanie wcielony w życie.
Cztery kluczowe elementy solidnej infrastruktury Digital Health
Cztery kluczowe elementy solidnej infrastruktury Digital Health
Urządzenia digital health, wraz z danymi i wglądem jaki dostarczają, zmieniają sposób, w jaki przemysł farmaceutyczny wchodzi w interakcję z pacjentami i dostawcami usług zdrowotnych. Oto jak – i co – firmy mogą zrobić, aby położyć solidne fundamenty pod przyszły sukces.
Digital health. Poprawić życie pacjentom i wzmocnić portfel produktów dojrzałych
Digital health. Poprawić życie pacjentom i wzmocnić portfel produktów dojrzałych
Easypod – stworzone przez firmę Merck KGaA urządzenie do podawaniu leku Saizen – rekombinowanego ludzkiego hormonu wzrostu – jest jedynym elektronicznym, w pełni zautomatyzowanym urządzeniem do administrowania iniekcji w terapii hormonem wzrostu. Jego funkcjonalność pozwala na automatyczne podawanie dawek i zapisywanie historii iniekcji oraz informacji o pominiętych dawkach. Informuje również pacjentów o konieczności wymiany kartridża, podając na wyświetlaczu informację o ilości pozostałego w nim leku.
Dyrektor Operacyjny dywizji biofarmaceutycznej firmy Merck KGaA, Simon Sturge, w rozmowie z Pharm Exec opowiada o rozwoju produktu oraz podkreśla jego rolę w kontekście problemu przestrzegania zaleceń terapeutycznych (adherencji). Urządzenie ma przynieść korzyści zarówno pacjentom, jak i portfelom leków dojrzałych.
Indeks firm
Reklama
Reklama